Opdateret 17. november 2019Hos Spangsberg Ejendomme A/S ønsker vi, at du skal føle dig tryg. Også når det gælder dine persondata. Vi passer på dine personlige oplysninger, og her kan du læse mere om, hvad vi bruger dem til, hvor længe vi opbevarer dem og hvem vi deler dem med.


Du kan også se, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kontakter os, hvis du har spørgsmål til brugen af dine persondata.


Hvilke Persondata og formål?


Spangsberg Ejendomme A/S lejer lejemål ud, til private såvel som erhvervsdrivende. I den forbindelse indsamler og behandler vi en række persondata afhængig af situationen.


Under de enkelte overskrifter herunder finder du oplysninger om vores behandling af data i den specifikke situation.Når du besøger vores hjemmesideNår du besøger vores hjemmeside, så sætter hjemmesiden såkaldte cookies i din internetbrowser. Vi bruger cookies til driften af hjemmesiden. Hvis du vil undgå cookies, kan du indstille din internetbrowser til dette.


På hjemmesiden findes en kontaktformular, som du kan bruge til at sende os en besked. Udover selve beskeden, du sender til os, opsamler vi og behandler følgende persondata: Navn, e-mailadresse, mobilnummer og Ip-adresse.


På vores hjemmeside og i vores online løsninger/systemer kan der være links til hjemmesider, som ikke tilhører vores firma. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider, og vores persondatapolitik gælder ikke for disse virksomheders hjemmesider.


Vi anvender goggle seach console til at forstå anvendelsen af vores hjemmeside. Denne behandling indeholder bla. din offentlige IP – adresse.Når du bruger Facebooksiden Spangsberg EjendommeNår du besøger vores Facebookside skal du først og fremmest vide at Facebook indsamler informationer om dig, og vi får adgang til nogle af disse informationer. Du kan læse om Facebooks privatlivsbeskyttelse: www.fcebook.com/privacy/explanationNår du vil leje et lejemålNår du indgår aftale om et lejemål hos os, har vi brug for nogle data om dig. Navn, nuværende adresse, mobilnummer, emailadresse og cpr-nummer. Det er oplysnigner, vi er nødt til at have for at kunne varetage udlejning, så vi kan kontakte dig.

Når du fraflytter lejemålet, skal vi ligeledes have oplyst din nye adresse, for at kunne sende korrespndence til dig.Når du bor i vores lejemålOvenstående oplysninger om dig opbevares og behandles i vores system UNIK for at håndtere alt omkring dit lejemål. Der vil ligeledes opbevares data omkring dit forbrug i lejemålet, som ex. varmeforbrug, vandforbrug ect. Selve systemet UNIK behandles yderligere af Jysk It, som varetager hosting af vores IT løsninger. Vi har selvfølgelig en databehandleraftale med UNIK, såvel som Jysk It. Vores grundlag for at behandle dine data er for at afregne dit faktiske forbrug af og i lejemålet. I forhold til persondata, behandler og opbevarer vi dem, for at kunne varetage dit lejemål. Dataene opbevares, så længe det er nødvendigt i henhold til bogføringsloven og Skat, dvs. 5 år efter sidste databehandling af dine data.

Herefter markuleres dine data.Andre modtagerVi kan videregive dine oplysninger til eksterne trejdeparter, hvis vi bliver pålagt det. Eller det er en del af en ydelse, vi leverer til dig. Det kan være Skat, Nets, Techem (forbrugsafregning), inkassofirmaer, der gør udlæg i depositum eller andre offentlige myndigheder. Dine persondata som navn, adresse og telefonnummer vil kunne blive videregivet til håndværkere, såfremt der skal laves noget på dit lejemål. Besøg af håndværker sker kun efter forudgående aftale, medmindre det er en presserende sag, som pludselig opstået brand, vandskader og lignende. Du kan altid få oplyst om dine persondata overføres til andre ved at kontakte os (se hvordan nedenfor).Dine rettighederNår Spangsberg Ejendomme A/S behandler dine persondata, har du nogle rettigheder:


Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke persondata vi behandler om dig


Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine persondata og få behandlingen af dine persondata begrænset.


Retten til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget urigtige persondata uden unødig forsinkelse.


Retten til sletning

Vi sletter regelmæssig persondata, når vi ikke længere har behov for at behandle dem. Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet persondata på forlangende.Vi er berettiget til at behandle (fx opbevare) dine persondata oga. bogføreringsloven og Skat.


Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få persondata slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i persondatabehandlingen. Spangsberg Ejendomme A/S er den dataansvarlige – sådan kontakter du os:

Spangsberg Ejendomme A/S

Tirsbækvej 24

7120 Vejle Øst


Hvis du har spørgsmål til vores beskyttelse og behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os på følgende måde: Ring til René på 31153100Du kan klage til DatatilsynetDu har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Spangsberg Ejendomme A/S behandling af dine data. Dog bør du altid først tage kontakt til os, hvis du mener, vi har behandlet dine persondata i strid med loven. På den måde kan du få vores forklaring af sagen. Læs mere om hvordan du kommer i kontakt med Datatilsynet på www.datatilsynet.dk


Datoen for hvornår vi sidst har opdateret denne politik, vil fremgå øverst på siden her